Blasberg Andréasson Arkitekter AB är ett arkitektkontor specialiserat på ombyggnader och nybyggnader i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Vi ser inte bevarande som en begränsning utan som en utgångspunkt för förnyelse.
Vår styrka ligger i förmågan att analysera byggnader och finna lösningar som både uppfyller beställarens önskemål och bevarar de kulturhistoriska värdena.
Att kunna återanvända ett befintligt byggnadsbestånd är både förenligt med ambitionerna om ett hållbart samhälle samtidigt som det ger en historisk förankring för kommande generationer.

Vi är fyra arkitekter på kontoret, de båda ägarna, Mattias Andréasson och Lars Blasberg och arkitekterna Anton Andersson och Morgane Girard.