Förslag på möjlig nybyggnad på det gamla fabriksområdet. Nya huskroppar orangemarkerade. Planlagd hotellbyggnad blåmarkerad.
Förslag på möjlig nybyggnad på det gamla fabriksområdet. Nya huskroppar orangemarkerade. Planlagd hotellbyggnad blåmarkerad.

Tändsticksområdet i Jönköping

De gamla stickspåren till fabriken.
De gamla stickspåren till fabriken.

Tändsticksområdet i Jönköping

Tändsticksområdet vid Vätterns strand.
Tändsticksområdet vid Vätterns strand.

Flera olika verksamheter drivs i de gamla fabrikslokalerna.
Flera olika verksamheter drivs i de gamla fabrikslokalerna.