Blasberg Andréasson Arkitekter AB

Lilla Fiskaregatan 16A, 222 22 Lund
arkitekter@baark.se

 

 

Vi är ett arkitektkontor specialiserat på ombyggnader och nybyggnader i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vår styrka ligger i förmågan att analysera byggnader och finna lösningar som både uppfyller beställarens önskemål och samtidigt bevara de kulturhistoriska värdena. Genom ett nära samarbete med expertis inom andra kunskapsområden håller vi en hög kvalitetsnivå på vårt eget arbete. Inom vårt nätverk av samarbetspartners finns byggnadsantikvarier, ingenjörer och byggmästare specialiserade inom bebyggelse- och kulturmiljövård.