ANDRUM

Status Färdigställt
År 2018-19
Plats Höör
Entreprenör Byggom i Lund AB

Fotograf Peo Olsson

Stiftsgården Åkersberg kompletteras med ett badhus, ”Andrum”. Uppdraget är ett samarbete med Johan Sundberg Arkitektur. Förslaget är ett resultat av en inbjuden tävling. 

Andrum är placerat i den västra kanten av Åkersbergs inre trädgård. Byggnaden är tänkt att underordna sig det redan byggda och är placerad i sluttningen mot den nedre parken. En pelargång mellan Frihetens kapell och Vandrarhemmet bildar byggnadens foajé. Från detta rum sker sedan en vandring ner till en lägre belägen yta som är delvis utgrävd ur branten. I de nedre rummen är det högt i tak och det finns kontakt med naturen på alla sidor.

Andrum innehåller ett antal sammanlänkade rum med olika egenskaper som   bad, bastu, regn, vattenfall och ånga. Viloplatser finns utplacerade i byggnaden. Det finns också rum för spa-behandling. En avskild terrass i söder har kontakt med parken.

Byggnaden är utformad med utgångspunkt från sinnliga intryck – ljus, doft,  smak, akustik, och beröring. Materialen är betong, sten, trä och glas som behålls i sin nakna form så långt det är möjligt. Tillsammans bildar de en lågmäld och vacker helhet.