GÖINGEGETEN

Status Färdigställt
År 2013
Plats Dalby
Entreprenör Byggom i Lund AB
Fotograf Marcus Linderoth

Nya flerbostadshus i Dalby på uppdrag av Stigborg förvaltning i samarbete med Johan Sundberg Arkitektur.

Varje hus har en entrésida som är mer sluten och en gårdssida med balkonger samt större ljusinsläpp. 

Husen är uppförda i betong. Det var en förutsättning från beställarens sida att använda prefabricerade betongelement från Strängbetong. Vi har i vårt samarbete skapat en fasaddesign som utnyttjar tillverkningsmetodens olika möjligheter. En stor del av fasadens uttryck kommer från att delar av elementen är gjutna mot en matris som har karaktären av ett veckat tyg. Fönstersättning varierar mellan våningsplanen för att skapa liv i fasaden.