FALSTERBO

Status Färdigställt
År 2014
Plats Falsterbo
Entreprenör SAWI Byggnads AB
Inredningssnickeri Hellbergs snickeri

Restaurering och ombyggnad av korsvirkeshus i gamla Falsterbo.
De äldsta delarna av huset är från mitten av 1700-talet medan den senaste ombyggnaden/tillbyggnaden utfördes på 1950-talet.
Äldre ytskikt och detaljer plockas fram och kompletteras med nytillverkade i samma material och hantverksteknik. Fastigheten har inrymt två bostäder men återställs nu till ett boende för en barnfamilj.

Tilldelat Vellinge kommuns Stadsbildspris 2014

Motiveringen lyder:

”Att kunna få uppleva historien i vardagsmiljön är en kvalitet med betydelse ur flera perspektiv. Inte minst har det visat sig att det förgångnas närvaro i den moderna vardagen betyder mycket för män­niskors välbefinnande – historiska inslag berikar stadsbilden och ger ett varierat intryck, med en förankring i ortens ursprung och identitet.

Byggnaden utgör själva förebilden för bevarandet och även för nybyggandet. Den har inte bara ett egenvärde, utan är de omistliga beståndsdelarna i en unik och bevarandevärd gatumiljö.

På ett föredömligt sätt har en k1-klassad byggnad renoverats varsamt och med respekt för den historiska avläsbarheten. Val av material och färg har gjorts med stor omsorg.

Renoveringen är ett positivt tillskott i Falsterbos gamla bykärna.”