MALMÖ RESIDENS

Status Husarkitekt uppdrag
År 2010-2019
Plats Malmö
Förvaltare Statens Fastighetsverk

Mattias Andréasson har 2010-2019 haft uppdraget som husarkitekt för Malmö länsresidens. Malmö länsresidens är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Husarkitekten upphandlas som generalkonsult och ansvarar för helheten och de kompetenser som behövs för det löpande underhållet samt utveckling av fastigheten. Utredningar och åtgärdsbeskrivningar kompletteras med byggledning på plats i nära samarbete med förvaltare, projektledare och hantverkare.