TÄNDSTICKSOMRÅDET JÖNKÖPING

Status Utredning
År 2014
Plats Jönköping

Antikvarie Emma Hedar, Tyréns

Tändsticksfabriken i Jönköping vid Vätterns strand har en stolt plats i den svenska industrihistorien. I sammarbete med Tyréns fick BAARK i uppdrag av kommunen att utreda en framtida utveckling av bostäder på området. Idag fylls de gamla fabriksbyggnaderna med ett flertal olika verksamheter. Här finns kulturverksamhet, studentboende, butiker och restauranger. Förslaget visar en försiktig exploatering av området för att inte skada de kvaliteter som finns här idag. Små tillägg och förbättrade entréer skulle göra en stor skillnad.

Föreslagna tillägg gulmarkerade i modellvyer. Ljusblå volym visar hotellbyggnad som var beslutad att byggas när utredningen gjordes.