STÄVIE SKOLA

Status Förslag
År 2015
Plats Stävie
Beställare Stävie Hage

Den gamla skolbyggnaden i Stävie har genom åren inhyst flera olika verksamheter. Husets senaste användning var som diskotek, men de senaste åren byggnadeb stått tom och oanvänd. På uppdrag av Stävie Hage har Blasberg Andréasson skissat på hur man kan bygga om huset till bostäder. Förslaget visar en möjlighet att på ett hänsynsfullt sätt bygga om en fin, men övergiven byggnad till bra bostäder i en lantlig miljö. Närheten till Kävlinge och Lund i kombination med den omgivande jordbruksmiljön skapar en fin plats att leva på.