SOCKERSTAN I STAFFANSTORP

Status Utredning
År 2013
Plats Staffanstorp

Antikvarie Emma Hedar, Tyréns

Tillsammans med Tyréns har Blasberg Andréasson undersökt framtida utvecklingsmöjligheter för sockerfabriksområdet i Staffanstorp.

I den framtida utbyggnaden av Sockerstan i Staffanstorp har de gamla industribyggnaderna en central och viktig roll. Genom att lyfta fram dem på ett respektfullt sätt skapas en ny stadsdel med unik karaktär där nytt och gammalt står sida vid sida.

En av byggnaderna på industriområdet, Betladan kan i ett första steg enkelt anpassas för att rymma en offentlig verksamhet. Vi har tagit fram ett idéförslag som visar på att Betladan kan användas för att etablera Sockerstan som område, både under byggtiden och som färdig stadsdel.