KLIPPANS PAPPERSBRUK

Status Pågående
År 2014-
Plats Klippan

Med anor från 1573 är Klippans Pappersbruk en av Sveriges äldsta industrier. 1832 installerades Sveriges första pappersmaskin på bruket. Idag investerar bruket i en ny pappersmaskin samtidigt som man vill lyfta fram sin unika historia.

Vi har fått i uppdrag av Klippans Pappersbruk att utreda möjligheten för att etablera kulturverksamhet i en del av de äldre fabrikslokalerna. Brukets läge vid Rönneå med närheten till Klippans tätort ger unika möjligheter. En på området redan etablerad verksamhet är den årligen återkommande musikalen Bruksspelet. Föreställningarna bygger på brukets långa historia och utspelas på plats med industribyggnaderna som bakgrund.

Projektet är pågående och utförs i samarbete med Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne samt Klippans kommun.